Leonhardt Vilmos tanár úr és Simon Ilona osztálya.