Béres József rádiós, Kassa. (XI. Országos Dal- és Táncünnepély)