A máriatölgyesi Szent Jakab templom (Boldogasszony búcsújáróhely) alatt lévő Lourdesi Szűz Mária barlangnál. (Arany Adalbert László fotói a zoboraljai tájról, falvakról és emberekről az 1940-es évekből. Lipcsey Gyula hagyatéka)