Hlozekné Beliczky Böske, a rimaszombati Polgári Olvasókör műkedvelő – szakosztályának elnöknője, a gömöri magyar mü-kedvelő-szinpad lelke, a János-vitéz cimszerepében.