Brigádos lányok az alistáli földműves szövetkezetben.